Slovo otce Antonína

Moji milí farníci,

přicházející zprávy o průběhu covidové epidemie nás vedou k určité naději, že opatření, která nám znemožňují setkávání v našich kostelích, se budou postupně uvolňovat. Ovšem buďme realisté. Je otázkou, zda budeme moci mít možnost prožít roráty či vánoční bohoslužby. Podle nejaktuálnějšího programu rozvolňování to vypadá tak, že kostely sice v blízké době otevřeme, ovšem bohoslužby budou možné jen pro velmi omezený počet lidí.To ovšem neznamená, že jsme odsouzeni „odpískat“ čas Adventu a Vánoc. Naším Pánem jsme pozváni znovu vstoupit do velkých událostí dějin spásy. Jestliže jsme letošní Velikonoce prožili mimo kostely, neznamená to však, že jsme se nemohli setkat se vzkříšeným Kristem. Stejně tak Advent a Vánoce. Možná jsme od Pána dostali novou šanci prožít Advent jinak než obvykle. Často slyším, že před Vánocemi lidé prožívají šílený shon– nakupování, shánění, gruntování, kdejaké zajišťování – a výsledek vyčerpání a úleva, že je to už za námi. Pojďme zkusit letošní Advent a Vánoce prožít nikoliv jako konzumní maratónci, ale jako lid, který očekává svého Pána. Třeba právě letos objevíme jak blízko nás je Pán Ježíš. Právě setkání s Kristem dá světu novou naději (nejen v boji s epidemií) a světlo na cestu.
Přeji Vám odvahu hledat každý den cesty, které nás k Němu dovedou.

Váš otec Antonín

Antonin Pechal