TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

znak Tříkrálové sbírky

 

Také letošní rok jsme se připravovali na tříkrálovou sbírku. vzhledem k Epidemiologické situaci v naší zemi rozhodlo vedení arcidiecézní charity, že tříkrálová sbírka se v tomto roce nebude konat formou „dům od domu“.


I v roce 2021 bychom se rádi setkali s Vámi osobně venku před Vaším domem a popřály Vám do nového roku. Předali drobné dárky a prohodili s Vámi pár slov. Situace nás vede k tomu předat Vám požehnání jinak. Stejně jako pro Vás připravit i další možnosti nám přispět:


    • Nově bude možnost přispět nám on-line a zhlédnout videokoledu. Tato možnost bude na stránkách trikralovasbirka.cz. V této kasičce zadejte PSČ 785 01, 784 01, 783 91 nebo PSČ Vaší obce. Tak se příspěvek dostane do Vaší Charity.
    • Můžete také přispět převodem z účtu na tříkrálový účet 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Charitu Šternberk 77707028
    • Ve středu 6. ledna a v neděli 10. ledna bude v kostele na označeném místě tříkrálová pokladnička, do které můžete přispívat.


O průběhu sbírky, konání i změnách Vás informujeme na našich stránkách a možnosti jsou uvedeny i na stránce https://www.acho.charita.cz/tks/trikralova-sbirka/.


Závěrem bychom chtěli všem poděkovat, že jste tu s námi a zapojujete se do pomoci ostatním.
Jménem pracovníků Charity Šternberk Vám přejeme požehnané Vánoční svátky a šťastný nový rok, plný zdraví a pohody.