Velikonoční přání šternberským farníkům od sester klarisek

Velikonoční přání sester klarisek
Josef Mikulášek