24 HODIN PRO PÁNA

Kategorie
09.03.2018 / 18:30

 

Svatý otec František nás vybízí ve svém poselství k postní době, abychom se také letos zapojili do celosvětové iniciativy s názvem 24 hodin pro Pána, která se koná v pátek před 4. nedělí postní, letos tedy 9. března 2018. Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. Smyslem iniciativy je poukázat na význam svátosti smíření a využít postní dobu jako nejvhodnější období pro evangelizaci ve světle této svátosti.

Ve Šternberku se k této výzvě připojíme, a to v pátek 9. března od 18:30 do 21:00 v kapli sv. Leopolda. Bude vystavena Nejsvětější Svátost a bude příležitost k přijetí svátosti smíření.