Adorační den ve Šternberku

28.07.2019 / 11:00

Adorační den ve Šternberku 28. července 2019 od 11 hodin v kapli sv Leopolda Mandiče

  11 – 12 mládež                                               14 – 15  ženy a muži    

  12 – 13 senioři                                                15 – 16  františkánští terciáři

  13 – 14 mariánské společenství                      16 – 17  společenství "Eucharistická hodina"

 17:00 –  18:00 společná adorace Nejsvětější svátosti (ve farním kostele Zvěstování Panny Marie)