Adventní duchovní obnova

Kategorie
07.12.2019 / 08:30

 

Adventní  duchovní  obnova  našich farností s kapucínem P. Pavlem Uhříkem


sobota 7. prosince 2019 ve farních sálech ve Šternberku


Program:  
  8:30 - mše svatá (farní kostel) - v promluvě I. přednáška
  9:30 - II. přednáška
11:00 - modlitba svatého růžence
11:30 - závěrečné požehnání     


Prosím, udělejte si čas na jedno adventní dopoledne, abychom mohli prožít skutečně křesťanské svátky vánoční.