AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FARNOST ŠTERNBERK OD 18.12.2020

18.12.2020 / 14:20

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FARNOST ŠTERNBERK k 18.12.2020

V reakci na nařízení vlády nastávají ve zdejší farnosti tyto změny s platností od 18.12.2020:

BOHOSLUŽBY

1. mše svaté budou podle obvyklého pořádku 

2. na bohoslužbách je povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 20% míst k sezení.

    Znamená to, že v kostelích a kaplích naší farnosti se bohoslužby může účastnit nejvýše:

A. v Kostelíčku (NST) 20 osob

B. ve farním kostele (Zvěstování P. Marie) 100 osob

C. v klášterní kapli (sv. Anežky) 20 osob

Horní Loděnice:   28 osob
Jívová:                 70 osob
Mladějovice:        26 osob
Újezd u Uničova: 26 osob

REZERVACE MÍSTA NA MŠI SVATÉ NENÍ POTŘEBA (výjimkou je nedělní mše svatá v klášterní kapli, kde je rezervace nutná),

JAK SE VŠAK NAPLNÍ POVOLENÁ KAPACITA, NEBUDETE DO KOSTELA VPUŠTĚNI. PROTO PŘIJĎTE, CO NEJDŘÍVE 

(v neděli se půl hodiny před začátkem mše modlíme svatý růženec)

3. Při bohoslužbách se:

hromadně nezpívá (zpívat může maximálně 10 lidí, schola nebo sbor)

nepodávají se ruce při pozdravení pokoje, nepřinášejí se obětní dary

přítomní věřící mají zakrytá ústa!

rozestupy 2 m (členové rodiny mohou být u sebe)

SVÁTOST SMÍŘENÍ

1. půl hodiny před začátkem mše svaté

2. během adorace ve čtvrtek

ADORACE

1. v kostele NST ve čtvrtek od 10:00 do 12:00  

2. ve farním kostele Zvěstování P. Marie ve čtvrtek od 16:00 do 18:00

POHŘBY A SVATBY

pouze v omezeném počtu:

maximálně 100 osob ve farním kostele  

maximálně 20 osob v Kostelíčku

Vzhledem k tomu, že protiepidemické opatření se mohou měnit, tak prosím, sledujte aktuální informace na našich webových stránkách.