AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FARNOSTI ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

01.11.2020 / 00:00

Drazí věřící,

na základě nových vládních opatření z 21.10.2020, které omezují volný pohyb osob, se mění forma pastorační péče v našich farnostech.

Vzhledem k tomu, že mezi výjimkami, které dovolují pohyb osob není možnost návštěvy kostela, tak od čtvrtka 22.10.2020 nebude volně přístupný kostel. Možnost adorace mezi 16:00 a 18:00 hod. se ruší. 

V neděli se nebude podávat svaté přijímání ani ve farním kostele ve Šternberku, kostel zůstane zavřený (v čase omezení nahrazuje nedělní účast na mši svaté sledování přenosu skrze média - www.mseonline.cz, rádio Proglas,...)  

 

Nová opatření umožňují pouze individuální duchovní péči, a proto až do odvolání přicházíme s touto nabídkou:

1. Svaté přijímání:

pokud telefonicky, SMS zprávou či emailem (během soboty) požádáte kněze, tak v neděli nabízíme možnost přijmout eucharistii přímo u vás doma; návštěva kněze bude omezena jen na čas podání svatého přijímání, tedy se rozhodně nebude jednat o společenské setkání, ale pouze o duchovní službu

2. Svátost smíření:

po individuální domluvě s knězem 

3. Návštěva kostela pro osobní modlitbu:

po individuální domluvě s knězem

4. Pohřby: 

pouze v úzkém rodinném kruhu v maximálním počtu 10 osob

    

 

S přáním Božího požehnání

P. Antonín Pechal, farář  (telefon 731 621 117)

P. Josef Mikulášek, kaplan (telefon 737 973 108)