Desatero v biblickém pojetí

Kategorie
06.11.2018 / 18:00

Desatero je velmi známý text, je daností jaksi samozřejmou, je to zásadní text pro křesťanskou etiku a pro náš mravní život. Při bližším pohledu je to však text až překvapivě problémový. O Desateru v kontextu Papežské biblické komise " Bible a morálka" bude hovořit doc. Petr Chalupa, Th.D. Přednáška se koná v úterý 6. 11. v 18:00  ve společenské místnosti na faře, Farní 3. Zve ČKA MS Šternberk, www.cka-st.webnode.cz

Doc. Petr Chalupa Th.D. je římskokatolický kněz, biblista, starozákonní exegeta, překladatel a vyučující na teologické fakultě v Olomouci