DNY RODU STERNBERGŮ 2021

14.11.2021 / 18:00

V kalendáři akcí ve Šternberku v polovině listopadu již 20 let mají své místo DNY RODU STERNBERGŮ. Bylo to právě před dvaceti roky, kdy:

16. listopadu 2001 vedl arcibiskup Jan Graubner nešpory za zemřelé v kapli Státního hradu Šternberk. Poté byly urny s ostatky přeneseny ve velikém světelném průvodu do farního kostela, kde byla sloužena zádušní mše sv. – Requiem.

17. listopadu 2001 po slavné bohoslužbě, které předsedal světící biskup pražský Jaroslav Škarvada, byly urny s ostatky uloženy do krypty kaple Panny Marie pomocné ve farním kostele za účasti vzácného hosta Zdeňka Sternberga.

Z dalších historických významných dat, možná ne úplně přesných, stojí za zmínku:

16. listopadu 1783 – Benedikace kostela Zvěstování Panny Marie proboštem Andreasem Tempesem

17. listopadu 1783 – sloužena první bohoslužba

17. listopadu 1989 – Sametová revoluce

7. května 1792 – Posvěcení farního kostela kardinálem Antonínem Theodorem Colloredo-Waldsee

7. května 1945 – osvobození města Šternberka

1296 – první písemná zmínka o Šternberku – 725 let

1371 – založení kláštera augustiniánů-kanovníků – 650 let

Program, na který Vás chceme pozvat:

14. listopadu 2021 v 18 hodin ve farním kostele – Slavnostní koncert – Requiem od W. A. Mozarta, pro velký smíšený pěvecký sbor, orchestr a sóla. Tento koncert bude věnován vzpomínce na zemřelého Zdeňka hraběte ze Šternberka, který nás opustil 19. ledna 2021 a také všem obětem pandemie Covid-19 a obětem ničivých záplav a tornáda. Vstupné na koncert je 250 Kč na místě a 200 Kč v předprodeji.

16. listopadu 2021 v 17 hodin ve farním kostele bude sloužena zádušní bohoslužba za zemřelé příslušníky rodu Sternbergů s nešporami za zemřelé.

16. listopadu 2021 v 18.30 ve farních sálech proběhne setkání beseda občanů s pozvanými hosty

  • v první části: PhDr. Tomáš Somer, Ph.D. - 650 let od založení šternberského kláštera Albertem ze Šternberka
  • ve druhé: Ing. Marian Jurečka - aktuální dění ve společnosti

17. listopadu 2021 v 10 hodin ve farním kostele bude sloužena Slavnostní bohoslužba k výročí Benedikace kostela a zároveň oslavíme Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

Hlavní celebrant: P. Marián Pospěcha, farář z Dolní Lutyně.

Upozorňujeme návštěvníky akcí, že je nutné dodržovat hygienická opatření Covid-19, která budou v době konání aktuální.

Vstup do kostela a farních sálů je možný jen průchodem z Farní ulice z důvodu opravy jižní věže.

A proč DNY RODU STERNBERGŮ? Chceme poděkovat předkům - zakladatelům města, poděkovat za krásný kostel, který je monumentální a zdaleka viditelný, poděkovat za nabytou svobodu. Chceme se poučit z historie, něco nového se dovědět, prožít krásný koncert, setkat se s přáteli.