Ježíšova podobenství - přednáška

19.09.2017 / 18:00

Místní skupina České křesťanské akademie zve na přednášku Doc. Dr. Ludvíka Dřímala, Th.D. : Ježíšova podobenství - co o nich (ne)víme a jak evangelijním podobenstvím porozumět. Přednáška se uskuteční ve společenské místnosti na faře - Farní 3,  v úterý 19. září od 18:00. Vstupné je dobrovolné.

 

Doc.Dr.Ludvík Dřímal

Po maturitě na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí (1975) studoval v letech 1979 – 1984 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích.V r. 1991 byl vyslán k postgraduálnímu studiu na Papežskou salesiánskou universitu (UPS) v Římě, kde dosáhl licenciátu a poté pokračoval v doktorském studiu, r. 1997 byl prohlášen doktorem teologie v oboru teologie pastorální se specializací katechetika. V roce 2005 se habilitoval před Vědeckou radou CMTF UP v Olomouci a byl jmenován docentem pro obor teologie. Nyní působí jako docent na katedře křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.