Letem nepomuckým světem

Kategorie
06.03.2018 / 18:00

 

ČKA místní skupina zve na přednášku Letem nepomuckým světem.  Stopy sv. Jana Nepomuckého budeme  tentokrát  sledovat v cizině, kde nás provede P. Miroslav Herold,ThLic., SJ, historik a publicista. Přednáška se koná 6. března 2018, v 18:00 ve společenské místnosti na faře. 

Ostatky sv. Jana Nepomuckého, jehož uctívání roznesli jezuité po celém světě, spočívají v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve stříbrném sarkofágu (zhotoveného podle návrhu architekta Fischera z Erlachu) .