Náboženské poměry na počátku první Československé republiky

Kategorie
18.09.2018 / 18:00

Náboženské poměry na počátku první Československé republiky 

Rozpad Rakousko-Uherska, počátky a budování československého státu nebyly pouze událostmi politickými, ale měly významný dopad rovněž na kulturní a náboženský život v naší zemi. První roky Československa byly z náboženského hlediska provázeny nejen hledáním duchovních ideálů nového státu, ale mnohdy také nelítostným soupeřením křesťanských církví o "duši národa".

      Na toto téma promluví známý a oblíbený olomoucký historik prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

 

Úterý 18. září 2018, 18 hodin, společenská místnost na faře. 

Zve MS Šternberk, www. cka-st.webnode.cz