NÁVŠTĚVA BISKUPA JOSEFA HRDLIČKY VE ŠTERNBERKU

19.05.2018 / 09:00

V sobotu dopoledne 19. května od 9:00 proběhne v klášterní kapli sester Klarisek-Kapucínek závěrečné setkání lektorského kurzu. O kráse Božího slova promluví Msgre. Josef Hrdlička, který setkání zakončí mší svatou. Mše svatá začne v 10:30. Na přednášku otce biskupa a na mši svatou jsou zváni nejen všichni lektoři (ti obdrží z rukou otce biskupa osvědčení o absolvování lektorského kursu), ale celá farnost.