NOC KOSTELŮ

25.05.2018 / 18:00

 

Program ve šternberském chrámu Zvěstování Panny Marie

18:00 – 18:05 Koncert zvonů

18:00 – 18:15 Úvodní slovo o. Antonína Pechala

18:15 – 19:00 Velký koncert Noci kostelů - I. část (realizován za finanční podpory města Šternberka)

varhany: Vladimír Roubal, trubka: Jan Verner, soprán Jana Koucká

 

19:00 – 19:15 Nejznámější Čech? Sv. Jan Nepomucký! – život, dílo, odkaz, restaurovaný obraz na bočním oltáři – Mgr. Robert Svatoň, Th.D.

19:15 – 19:45 Velký koncert Noci kostelů - II. část

20:00 – 21:00 Královský aerofon – oblíbená prohlídka varhan s ukázkou hry – ing.Martin Látal

20:00 – 21:00 Šepot k duši – tichá individuální prohlídka kostela, možnost ofěry kolem hlavního oltáře se šternberskou madonou


v přilehlých prostorech:

18:15 – 20:00 Serafínek – dobrodružství krále Davida, program pro děti v ambitech augustiniánského kláštera

18:15 – 20:00 Loď naruby - organizovaný výstup do podkrovních prostorů

18:15 – 21:00 Kavárna České křesťanské akademie - program v ambitech Augustiniánského kláštera

18:15 – 21:00 Šťastné manželství - prezentace Centra pro rodinu šternberského děkanátu v křížové chodbě farního kostela

 

 


Program ve špitálním kostele Očišťování Panny Marie

18:00 - 20:00 Šternberské Taize - unikátní možnost prohlídky kostelíka na Olomoucké ulici.

 


Klášter sester Klarisek-kapucínek na Opavské ulici

17:00 – 19:30 Kavárna „NA PRAHU“ - možnost posedět, setkat se se sestrami a  při tom okusit něco z dobrot klášterní kuchyně ve vestibulu klášterní fortny

17:00 – 17:30 Zkušenost TICHA - možnost tichého setrvání v prostorách klášterní kaple

17:30 – 18:00 Nešpory:  chórová modlitba sester

18:00 – 19:00 Zkušenost TICHA - možnost tichého setrvání v prostorách klášterní kaple

19:00 – 19:30 Kompletář: chórová modlitba sester

 


Program v modlitebně Českobratrské církve evangelické, U horní brány 4.

18:00   -   18:15      Liturgické  zahájení     

18:15   -   19:30      Tvořivý „koutek”  pro děti   

19:30   -   20:30     Českobratrská církev evangelická  stoletá

20:30   -   21:00      Promítání obrázků ze Surinamu


Program v kostele svatého Jana Křtitele v Újezdě u Uničova

18:00   -   22:00      volná prohlídka kostela    

20:00   -   21:00      koncert šternberského chrámového sboru Chorus Mittitur   pod vedením Tamary Margholdové