NOC KOSTELŮ VE ŠTERNBERKU, V MLADĚJOVICÍCH, NA JÍVOVÉ A V DOMAŠOVĚ NAD BYSTŘICÍ

09.06.2017 / 18:00

PROGRAM V KOSTELE ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

 VE ŠTERNBERKU 18:00 - 21:15

18:00 - 18:05  Vyzvánění zvonů

18:05 - 18:25  Vystoupení dětského souboru Cecilky

18:30 - 18:50  1. komentovaná prohlídka varhan s ukázkou hry (ing.Látal)

19:00 - 19:20  restaurovaný obraz sv. Augustina, život a odkaz

19:30 - 19:50  2. komentovaná prohlídka varhan s ukázkou hry (ing.Látal)                      

20:00 - 21:15  VELKÝ KONCERT NOCI KOSTELŮ

                      Soprán: Jana Koucká

                      Mezzosoprán: Edita Adlerová

                      Trubka: Jan Verner

                      Varhany: Vladimír Roubal

Souběžné prezentace:

18:05 - 20:00  Prezentace České křesťanské akademie ve Šternberku

18:05 - 20:00  Prezentace Charity Šternberk

18:05 - 20:00  Prezentace hnutí Modliteb matek ve Šternberku

                        modlitba za děti

18:05 - 19:30  Serafínek dětem - program pro děti

 


 

PROGRAM V KOSTELE SV. MAŘÍ MAGDALENY

 

V MLADĚJOVICÍCH 18:00 - 20:00

18:00 - 18:05  Úvodní slovo pana faráře

18:05 - 18:30  Vystoupení Dětského pěveckého sboru

                        Vystoupení Chrámového sboru Madějovice

18:30 - 20:00  Komentované a individuální prohlídky kostela a varhan

                        Tvořivá dílna pro děti    

 

 

PROGRAM V KOSTELE SV. ANNY

V DOMAŠOVĚ NAD BYSTŘICÍ  18:00 - 22:00

18:00 - 18:10  Uvítání návštěvníků v kostele

18:15 - 18:45  Hudební koncert (Mgr. Renata Koutná)

19:00 - 19:30  Varhanní koncert (Mgr. Dominika Pudlová)

19:30 - 20:30  Komorní sbor ConSpirito, Jívovský sbor a Jívovská schola    

21:00 - 22:00  Ukončení

18:10 - 20:00  Hry pro děti

18:10 - 22:00  Výstava mešních rouch

18:10 - 22:00  Výstava dobových učebnic

18:20 - 21:00  Presentace fotografií a krátké filmy