Papež František

Kategorie
25.01.2018 / 18:00

 

Papež František je osobnost, která  již od svého zvolení v r. 2013 přitahuje pozornost nejen věřících, ale též světových sdělovacích prostředků a lidí, kteří se jinak necítí být katolickou církví příliš osloveni. Jakoby v papežově hlasu, který se opírá nikoliv o politickou moc, ale o duchovní a mravní autoritu, zaznívalo slovo, které potřebuje slyšet dnešní svět. Zároveň Františkovo poselství zneklidňuje, nabourává navyklá schémata, vyvádí ze zažitých jistot. Jeho osobě a působení se bude věnovat přednáška doc. Dr. Michala Altrichtera, Th.D  Papež František - nesnáze a podněty, která se bude konat ve čtvrtek 25. ledna 2018, v 18 hod. ve společenské místnosti na faře,  Farní 3.

Plakát