POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ

Kategorie
15.09.2021 / 16:15

Římskokatolická farnost Jívová a děkanát Šternberk

vás srdečně zvou na

POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ

do JÍVOVÉ u Šternberka, středa 15. září 2021

Pokud bude mezi šternberskými farníky zájem, objednám autobus. Přihlašujte se, prosím, u mě osobně nebo telefonicky do pátku 10. září.

Program:

16:15 hod - modlitba růžence ve farním kostele

17:00 hod - slavnostní poutní mše svatá (hlavním celebrantem bude P. Pavel Uhřík, kapucín)

18:00 hod - mariánská pobožnost inspirovaná sedmi bolestmi Panny Marie

 

Tato jívovská pouť navazuje na starobylou poutní tradicí, neboť do Jívové se putovalo již v roce 1687. Poutníci přicházeli k milostnému obrazu Bolestné Panny Marie, který přinesli jívovští farníci z pouti do Čenstochové. Úcta k obrazu Panny Marie se velmi rozšířila o čemž svědčí i evidence vyslyšených proseb v pamětní knize farnosti Jívová (do roku 1753 bylo zaznamenáno 164 případů). V dnešních dnech putujeme na Jívovou, abychom si u Panny Marie na její mocnou přímluvu vyprosili Boží ochranu, a také abychom činili pokání za všechny křivdy a hříchy, které se udály v tomto kraji před II. světovou válkou, během války, a také po válce