Pouť na Svatý Hostýn

26.08.2017 / 07:30

Všechny farníky, tedy mládež, rodiny s dětmi, seniory z farností Šternberk, Jívová, Mladějovice, Horní Loděnice a Újezd srdečně zveme na pouť na

SVATÝ HOSTÝN

v sobotu 26. srpna 2017
Na tomto posvátném místě poděkujeme naší nebeské přímluvkyni za její ochranu a zároveň si budeme vyprošovat požehnání pro nás, pro naše rodiny a pro naše farnosti.
Tento den se na Svatém Hostýně koná Arcidiecézní pouť rodin, takže bude připraven bohatý program jak pro děti, tak dospělé.

Výběr z programu:


10.15 POUTNÍ MŠE SVATÁ na venkovním pódiu (hlavní celebrant Mons. Jan Graubner)

12.30: koncert scholy Děcka ze Skoronic
13.00: PROGRAM pro děti a dospělé
• PŘEDNÁŠKA MUDr. Jitky Krausové, OV
  (jídelna poutního domu č. 3 - 2. patro)
• Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI
  (sál poutního domu č. 3 - 2. patro)
• STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI
  (louka za pódiem; připravili děkanátní centra pro rodinu)
• OCHUTNÁVKA receptů Luboše Nágla
• AUTORSKÉ ČTENÍ Mgr. Magdy Strejčkové
• SKÁKACÍ HRAD
• FOTOKOUTEK
15.00–15.30: RŮŽENEC pro seniory v bazilice
15.30: svátostné POŽEHNÁNÍ

Odjezdy autobusů: ze Šternberka z Dvorské, od MKZ a Psychiatrické léčebny v 7:30.
Návrat do 17:30. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře do 19.srpna 2017.
Záloha na dopravu činí 150 Kč (děti 50 Kč).