POZVÁNKA NA FILMOVÝ VEČER

07.06.2019 / 19:00

 

Hněváte se někdy nad svým vlastním hněvem, nad vlastní netrpělivostí a zkratkovitostí jednání? Jste občas příliš rychlí ve svých předsudcích, úsudcích a souzení druhých? Stali jsme se lidmi, kteří „nemají čas“, a náš život vyznačuje „rychlost“.

Ta může být někdy vhodná, jindy však bolestně škodlivá: nám, druhým, světu. O dopadu hněvu, rychlosti a povrchnosti vypráví nádherná filmová balada „Dvanáct rozhněvaných mužů“, na jejíž promítání Vás srdečně zvu: přijďte v pátek 7. června v 19:00 na faru ve Šternberku.

Téměř v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého budeme moct uvažovat prostřednictvím tohoto filmu a následném společném sdílení o potřebě (nejen) prvního z darů Ducha svatého: moudrosti.

Zve Josef Mikulášek, kaplan