Seslání Ducha svatého - Vigilie 2020

Adorace, zapálení ohně, mše svatá