SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

12.06.2022 / 09:00

POZVÁNKA NA SLAVENÍ SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

12. ČERVNA V 9 HODIN VE FARNÍM KOSTELE ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

                                         MŠE SV. S PRVNÍM SVATÝ PŘIJÍMÁNÍM

                      V 15 HODIN TE DEUM A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ

                      V 15.30 MALÝ KOMORNÍ KONCERT

19. ČERVNA V 15 HODIN NA NÁDVOŘÍ AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA

                                          LIDOVÁ VESELICE