SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE „ŠTERNBERSKÉ HODY“

11.06.2017 / 09:00

 

Program:

Sobota 10. června

18:00 – mše svatá s 1. nešporami ze slavnosti Nejsvětější Trojice (kostel NST)

 

Neděle 11. června

9:00 – slavnostní mše svatá ve farním kostele
           (11 dětí přistoupí poprvé ke svatému přijímání)
14:30 – Te Deum a svátostné požehnání ve farním kostele
15:00 – malý odpolední koncert
15:30 - 19:00 – veselice na farní zahradě, hudba, občerstvení, soutěže pro děti