Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo

Kategorie
15.06.2017 / 16:30

 

ve čtvrtek 15. června 2017 ve Šternberku

V 16:30 začne ve farním kostele adorace.

Mše sv. v 17:30.

Po ní vyjde eucharistický průvod Božího Těla ke čtyřem oltářům. U prvního oltáře, v kostele, se modlíme za kněze a duchovní povolání, druhý oltář bude u sochy sv. Josefa před kostelem. Připraví ho rodiny naší farnosti, za které se zde budeme modlit. Třetí oltář bude u Mariánského sloupu. Zde se modlíme za veřejné činitele a za náš národ. O výzdobu se postarají členové KDU - ČSL. Poslední oltář připraví klarisky-kapucínky na nádvoří kláštera. Zde poděkujeme chvalozpěvem za dar eucharistie. Slavnost Těla a Krve Páně je poděkování za dar eucharistie.

Aby tato slavnost byla skutečně důstojnou, prosím, abyste s sebou vzali své děti a děvčátkům, které půjdou kolem eucharistie, pořídili bílé šaty a pestré kvítky.