SVATODUŠNÍ VIGILIE VE ŠTERNBERKU

Kategorie
19.05.2018 / 19:00


Srdečně Vás všechny zvu na svatodušní vigilii, kterou vstoupíme do Slavnosti Seslání Ducha Svatého.


19:00 – adorace Nejsvětější Svátosti (kaple sv. Leopolda)
20:00 – lucernárium - zapálení a požehnání ohně (rajská zahrada)
            mše svatá o vigilii Seslání Ducha Svatého (farní kostel)