TRIDUUM MODLITEB MATEK

23.06.2017 / 17:30

Každé tři měsíce jsou celosvětově určené tři dny, abychom se sešly ke společné modlitbě. Je na každé skupince, jak tyto dny proběhnou. Není v silách matky odejít od rodiny po tři dny, ale je dobré, pokud si najde alespoň trochu času pro modlitbu ve spojení s členkami Modliteb matek po celém světě.

 

Doporučené texty:

 

První den je vyhrazen pro osobní pokání, kdy prosíme, aby nám Duch sv. dal poznat naše chyby a nedostatky, kterých si ještě nejsme vědomy.

Pátek 23. 6. 2017 v 17.30 v kapli sv. Leopolda - Job 42,6 "…lituji všeho v prachu a popelu."

 

Druhý den se modlíme za všechny, jejichž činy nějakým způsobem mají vliv na naše děti, např. parta, drogy, pornografie, média, špatná výuka, internet, populární zpěváci atd. Žádáme našeho Pána, aby jim odpustil a změnil jejich srdce.

Sobota 24. 6. 2017 v 17.30 v kapli sv. Leopolda - Ef 6, 18 "…vytrvale se přimlouvejte za své bratry."

 

Třetí den je den radosti, díkůvzdání a chval...

Neděle 25. 6. 2017 v 15.00 v kapli sv. Leopolda - Abakuk 3, 17 – 19 "…budu jásat k chvále Boha …Hospodin je moje síla …učinil mé nohy hbité jako nohy laně."