TRIDUUM MODLITEB MATEK

26.01.2018 / 14:30

 

Srdečně zveme maminky a babičky k modlitbě za naše děti, děti naší farnosti , děti našeho města.

Doporučené texty:

Pátek 26. ledna ve 14:30 v NST: žalm 32 -... toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.

Sobota 27. ledna v 17:30 v kapli sv.Leopolda: Lk 6, 27 – 36 - Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.

Neděle 28. ledna v 15:00 v kapli sv.Leopolda: Flp 4, 4 –7 - ...pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce