TRIDUUM MODLITEB MATEK

23.03.2018 / 17:15

 

Milé maminky můžeme se opět společně setkávat v modlitbě za děti v rámci modlitebního tridua.

V pátek 23.3.2018 na Křížové chodbě kostela Zvěstování Panny Marie v 17:15 budeme prosit za odpuštění našich hříchů při modlitbě Křížové cesty. Doporučený text Iz 30,18.

V sobotu 24.3.2018 v kapli sv. Leopolda v 17:30 budeme prosit za obrácení těch, kteří ubližují našim dětem. 1.Par 16,11-14.

V neděli 25.3.2018 ve 14.15 vede Křížovou cestu otec Dariusz. Následně v kapli sv.Leopolda  připojíme naše chvály za všechno, co Bůh pro nás koná. Ž 106,1-3.

Přicházejme věrně prosit Pána za děti, a jak k tomu v letošním roce vyzývá motto hnutí Modliteb matek, otevřme mu své srdce, aby ho mohl uzdravit, aby bylo  vlídné a laskavé, plné lásky, průzračné jako horský pramen.