UVEDENÍ DO PÍSMA SVATÉHO

Kategorie
17.02.2018 / 09:00

VSTUP DO POSTNÍ DOBY

Letošní postní duchovní obnova bude mít odlišný charakter od obnov z minulých let. Vzhledem k tomu, že do naší farnosti v rámci kursu pro lektory zavítá skutečný znalec Písma svatého doc. P. Petr Chalupa z olomoucké teologické fakulty, rozhodl jsem se pro spojení jeho dvouhodinové přednášky s duchovní obnovou.

Zvu proto nejen všechny lektory našich farností (prosím, aby opravdu všichni přišli) a ty, kteří byste se lektory chtěli stát, ale Vás všechny farníky. Myslím si, že hlubší studium a četba Písma svatého je jeden z nejlepších způsobů, jak intenzivně prožít dobu postní.

Setkání se uskuteční v sobotu 17. února od 9:00 do 11:00 na faře ve Šternberku. Toto setkání povede doc. P. Petr Chalupa a bude na téma: Uvedení do Písma svatého.

Udělejte si čas na toto setkání, které bude požehnáním nejen pro Vás, ale i pro celou farnost. Přinese Vám další nové zkušenosti a osobní obohacení.