ŽEHNÁNÍ VÍNA 27. PROSINCE

27.12.2019 / 17:00

V pátek 27. prosince, na svátek sv. Jana Evangelisty, se při mši svaté, která začne již v 17:00, budou žehnat vína, která si přinesete.

Po mši svaté pak bude na faře neformální setkání u posvěceného vína. Zvláště jsou zváni všichni senioři našich farností. Pokud mají problém s dopravou na mši a setkání, tak se mohou obrátit  na mě (osobně čitelefonicky).  

Kromě   příjemného   posezení   a   zpěvu   u   vína   bude   součástí   programu   ipromítání krátkých prezentací ze života farnosti v tomto roce. Nezapomeňte přinést něco dobrého (co se hodí kvínu).