Aktuální teplota ve farním chrámu: 11°C

 

Situace je nakloněna tomu, abychom Vám přinesli požehnání až domů. Koledníci se za Vámi vydají dne 8.1.2022. Počet dobrovolných koledníků je o polovinu menší než minulé roky.

ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI V DOBĚ ADVENTNÍ OD 1.12.2021 DO 23.12.2021 OD 19 DO 21 HODIN PONDĚLÍ A STŘEDA V KOSTELÍČKU NA OLOMOUCKÉ UL. ÚTERÝ, ČTVRTEK AŽ NEDĚLE VE FARNÍM KOSTELE

Nástěnný kalendář 2022 je možné závazně objednávat osobně u pana Šindlera vždy po nedělní mši sv. od 31.10 do 21.11.2021

V kalendáři akcí ve Šternberku v polovině listopadu již 20 let mají své místo DNY RODU

Ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem srdečně zveme v závěru roku sv.

Každoroční svatováclavský koncert ve šternberském chrámu Zvěstování Panny Marie
vystoupení skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou
ANEB "JAKÝ SI TO UDĚLÁME, TAKOVÝ TO MÁME". Všechny rodiny jsou zvány na nedělní neformální odpoledne.
Tato jívovská pouť navazuje na starobylou poutní tradicí, neboť do Jívové se putovalo již v roce 1687.