EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Kategorie
24.01.2019 / 18:00

 

Od 18. do 25. ledna proběhne týden modliteb za jednotu křesťanů.

Vyvrcholením týdne modliteb za jednotu bude v našem městě společná ekumenická bohoslužba křesťanských církví, která se uskuteční ve čtvrtek 24. ledna v 18:00 v modlitebně Českobratrské církve evangelické (U Horní brány).

Modlit se za sjednocení křesťanů pod viditelnou hlavou Petrova nástupce – papeže, je povinností každého katolického křesťana, neboť je Kristovým přáním, aby všichni byli jedno.