POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ DO JÍVOVÉ

15.09.2022 / 16:15

    Program:

    16:15 hod - modlitba růžence ve farním kostele

    17:00 hod - slavnostní poutní mše svatá, hlavní celebrant P. Miroslav Herold, S.j.

    18:00 hod - mariánská pobožnost inspirovaná sedmi bolestmi Panny Marie