Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání 2018

s o. biskupem Antonínem Baslerem

děkanátů Šternberk a Hranice