Slavnost Nejsvětější Trojice 11.06.2017

Každoročně o slavnosti Nejsvětější Trojice slavíme mši svatou, při níž děti ze třetích tříd přistupují poprvé ke svatému přijímání.

Odpoledne pak ve farní zahradě pořádáme otevřenou slavnost, kde hraje hudba k tanci i poslechu a pro děti je připraven bohatý program.