Studenti proti totalitě 1968 - 1969

19.02.2019 / 18:00

 

Na tyto události bude vzpomínat olomoucký vysokoškolský pedagog P. Rudolf Smahel, SDB, spolužák a přítel Jana Palacha.

Přednáška se koná v úterý 19. 2. 2019  v 18:00  ve společenské místnosti na faře.  
Zve ČKA MS Šternberk.


Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D., se narodil v roce 1950 v Olomouci.

V roce 1968 studoval VŠE v Praze, obor zahraniční obchod. Tam se často účastnil studentských protestů proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Získal mnoho nových přátel a mezi nimi i Jana Palacha. Jeho protestní sebeupálení bylo pro Rudolfa Smahela obrovskou ránou a jedním z největších impulzů, že svůj život zasvětí Bohu. Nastoupil tedy do posledního státem povoleného ročníku teologické fakulty v Olomouci. Protože se už během studentských let aktivně zapojil do života církve, nebyl mu po vysvěcení udělen státní souhlas ke kněžské službě. Několik let musel pracovat v dělnických profesích.

Od roku 1977 společně s přáteli vydával a distribuoval samizdatovou literaturu, která měla za cíl duchovní obnovu národa. Bylo vytištěno přes 55 brožovaných titulů o sto až dvě stě výtiscích. Za tuto činnost byl v roce 1981 odsouzen na dva roky vězení. Díky tomu, že se obvinění dostalo do sdělovacích prostředků v západní Evropě, bylo toto soudní přelíčení asi nejsledovanějším politickým procesem v západních zemích v roce 1981.

V květnu 1985 mu byl na amnestii vrácen státní souhlas ke kněžské službě, kterou pak tři roky vykonával v Budišíně a následně až do roku 1991 v Kvasicích u Kroměříže.

Dnes přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci a působí také jako vedoucí Katedry křesťanské výchovy Cyrilometodějské fakulty.