TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

05.01.2019 / 08:00

 

Již tradičně proběhne v našem městě

Tříkrálová sbírka, a to v sobotu 5. ledna 2019.

Koledníci nesou požehnání do všech domů a všem, s nimiž se potkají, zpívají "tříkrálovou koledu" a do kasiček přijímají odměnu za koledování. Výtěžek této koledy je věnován na pomoc potřebným lidem v nouzových či krizových životních situacích (zhoršení zdravotního stavu či ztráta zaměstnání a následná neschopnost zajistit provoz domácnosti, živelná pohroma - požár domu, aj.).

Šternberk je velké město, které potřebuje hodně koledníků a vedoucích skupinek. Prosím proto Vás, kteří chodíváte nebo byste chtěli jít koledovat, děti, studenty i dospělé, a ještě jste nebyli osloveni, abyste kontaktovali Janu Sládkovou, tel. 734 390 734, předá Vám další informace.

Za Vaši ochotu a vstřícnost mnohokrát děkuje Charita Šternberk.


Zahrňte, prosím, tento charitní projekt také do Vašich proseb a modliteb.