UDÍLENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ NA JÍVOVÉ

07.12.2018 / 17:00

 

Mimořádnou událost a návštěvu zažije farnost Jívová v pátek 7. prosince 2018.

Při mši svaté, která začne v 17:00 přijmou čtyři farníci svátost biřmování z rukou otce biskupa Antonína Baslera.

Bude se jednat o návštěvu biskupa v jívovském kostele poprvé od roku 2004, kdy zde při příležitosti pouti k Panně Marii Bolestné celebroval mši svatou Msgre. Josef Hrdlička. Poslední udílení svátosti biřmování zde proběhlo ještě před II. světovou válkou. Na tuto slavnost zvu srdečně nejen farníky z Jívové, ale také ty, kteří chtějí prožít společenství církve s biskupem.