Velikonoční třídení - vrchol liturgického roku

09.04.2019 / 18:00

 

Od počátku dějin křesťanství si věřící v Krista připomínají umučení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta. Oslava velikonoc přitom tvoří vrchol církevního roku a po staletí významně spoluvytváří podobu evropské kultury.

Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou tři dny, které bezprostředně předcházejí velikonoční Neděli Zmrtvýchvstání.

Přednáška známého olomouckého teologa prof. P. Františka Kunetky SDB, Th.D., se zaměří na to, jak jsou jednotlivé dny Velikonočního třídenní slaveny v katolické liturgii a jaký je jejich náboženský a duchovní význam.


Zve Česká Křesťanská Akademie Místní Skupina Šternberk.

 

František Kunetka je salesiánský kněz, profesor liturgické teologie na CMTF UP v Olomouci.

Ve svém bádání se věnuje liturgickému slavení křesťanských svátostí, zvláště eucharistie. Zdůrazňuje přitom zejména židovské kořeny křesťanského slavení, jeho ukotvení v tradici církevních otců a význam liturgické obnovy, k níž vyzval 2. vatikánský koncil.