Aktuální bohoslužby

neděle 4. prosince

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

NST  7:30

Klášter  8:00

Mladějovice  8:30

Šternberk  F  9:00

 

Újezd u Un. 10:00

Jívová  11:00

Šternberk F 18-20

za + rodiče Šemberovy, bratra a jeho dceru

mše svatá

mše svatá

za uzdravení sestry Anny  a všech nemocných, za Boží požehnání pro živé a spásu pro naše zemřelé a za duše v očistci  

mše svatá

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

pondělí 5. prosince

Klášter 7:30

NST  18:00

mše svatá

za všechny narozené a zemřelé ve městě Šternberk v listopadu 2022

úterý 6. prosince

Sv. Mikuláše, biskupa

Šternberk F  6:30

Klášter 7:30

za úspěšnou operaci a dar zdraví

mše svatá

středa 7. prosince

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Klášter 7:30

NST 18:00

mše svatá

na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Šrámkovou

čtvrtek 8. prosince

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO  HŘÍCHU

Klášter 7:30

NST 11-12

Šternberk F  18:00

mše svatá

svátost smíření a adorace NS

za + rodinu Slámovu a + tetu Havránkovou

pátek  9. prosince

Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina

Klášter 7:30

Mladějovice 17:00

Sv. Leopold 18:00

mše svatá

mše svatá /od 16:15 adorace a svátost smíření/

za + Jeníka, + Claudii s prosbou za záchranu mládeže před drogovou závislostí

sobota 10. prosince

Panny Marie Loretánské

Sv. Leopold 8:30-12

Hor. Loděnice 17:30

Klášter 18:00

duchovní obnova farnosti před Nejsv.Svátostí

mše svatá

mše svatá

neděle 11. prosince

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

NST  7:30

Klášter  8:00

Mladějovice  8:30

Šternberk  F  9:00

Újezd u Un. 10:00

Jívová  11:00

Šternberk F 18-20

za živou a + rodinu Kusmičovu a Šalamounovu

mše svatá

mše svatá

na poděkování Pánu Bohu  

mše svatá

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

 

Možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí : Čt v NST od 11 do 12 a ve Farním od 19 do 20

a v NE od 18 do 20 (ve farním)

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká) od neděle 13. března 2022

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici

NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY BOHOSLUŽEB  - 14. BŘEZNA 2022

SLOVO BISKUPŮ K UVOLŇOVÁNÍ PANDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Drazí věřící, sestry a bratři

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek. Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

                                                                                            Vaši čeští a moravští biskupové