Aktuální bohoslužby

neděle 14. srpna

20. NEDĚLE V

MEZIDOBÍ

Mladějovice 7:30

Klášter  8:00

Šternberk  F 9:00

Újezd u Un. 10:00

Jívová 11:00

za živou a + rodinu Burianovu

mše svatá

na poděkování za dar života Denisky a babičky Marie s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

mše svatá

mše svatá

pondělí  15. srpna

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 

Klášter  7:30

U kapličky  18:00

       (Na Vinohradské)

 

mše svatá

za + manžela Jana a za živou rodinu Hradilovu, Králíčkovu a Vrbovu

 

úterý 16. srpna

Sv. Štěpána Uherského

Klášter  7:30

mše svatá

středa  17. srpna

Klášter  7:30

NST 18:00

 

mše svatá

na poděkování za 79 let života s prosbou

o Boží požehnání do dalších let

čtvrtek  18. srpna

Klášter  7:30

NST  11 – 12

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

pátek  19. srpna

Sv. Jan Eudese

Klášter  7:30

Sv. Leopold 18:00

mše svatá

na poděkování za dar života vnučky Magdaleny a synovce Václava a za živou a + rodinu Hradilovu, Králíčkovu a Vrbovu

sobota  20. srpna

Památka sv. Bernarda, opata a uč. církve

Hor.Loděnice  17:30

Klášter 18:00

Šternberk F 19-20

mše svatá

mše svatá

adorace Nejsvětější Svátosti

neděle 21. srpna

21. NEDĚLE V

MEZIDOBÍ

 

Mimořádná měsíční sbírka na opravy

NST 7:30

Klášter  8:00

Mladějovice 8:30

Šternberk  F 9:00

Újezd u Un. 10:00

Jívová 11:00

za farníky

mše svatá

mše svatá

na poděkování za 7 let života vnučky Kateřiny s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie do dalších let

mše svatá

mše svatá

Možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí : Čt v NST od 11 do 12 a ve Farním od 19 do 20

a v NE od 18 do 20 (ve farním)

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká) od neděle 13. března 2022

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici

NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY BOHOSLUŽEB  - 14. BŘEZNA 2022

SLOVO BISKUPŮ K UVOLŇOVÁNÍ PANDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Drazí věřící, sestry a bratři

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek. Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

                                                                                            Vaši čeští a moravští biskupové