Aktuální bohoslužby

Od neděle 27. prosince je dovoleno konat veřejné bohoslužby s omezeným počtem osob takto:

Maximální počet účastníků bohoslužby je stanoven na 10% míst k sezení. Znamená to, že v kostelích a kaplích naší farnosti se bohoslužby může účastnit nejvýše:

v Kostelíčku (NST) 10 osob

ve farním kostele (Zvěstování Panny Marie) 75 osob

v klášterní kapli (sv. Anežky) 10 osob

Horní Loděnice:    14 osob
Jívová:                  35 osob
Mladějovice:          13 osob
Újezd u Uničova:  13 osob

Z tohoto důvodu byl zaveden registrační systém pro mše svaté ve farním kostele (rezervace na tel.číslo: 731638895 pro nedělní mše svaté v klášterní kapli zůstávají v platnosti).

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovatat rozestup od osob sedících před a za vámi. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.

Pro stále se měnící podmínky sledujte prosím oznámení ve Zvěstování nebo na základní stránce.

 

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 18. dubna

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Sbírka na opravu jižní věže farního kostela

Šternberk  F

7:30

za živou a + rodinu Šrámkovu a za duše v očistci

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 19. dubna

Klášter

7:30

mše svatá

NST

18:00

na poděkování za dar života a z živou a + rodinu Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu

úterý 20. dubna

Klášter

7:30

mše svatá

středa 21. dubna

Sv. Anselma, biskupa a učitele církve

Klášter

7:30

mše svatá

NST

18:00

za + Jana a Valérii Trčkovy

čtvrtek 22. května

Klášter

&7:30

mše svatá

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Šternberk F

18:00

za + Františka Duška

pátek 23. dubna

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Klášter

7:30

mše svatá

Šternberk F

18:00

za + Vojtěcha Bajera a za živou rodinu

sobota  24. dubna

Památka sv. Jiří, mučedníka

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

Klášter

18:00

mše svatá

neděle 24. dubna

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle Dobrého Pastýře

Šternberk F

7:30

za + syna a za celou živou a + rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

na poděkování za 50 let života

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

 

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici