Aktuální bohoslužby

týden od 19. do 26. května 2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

Den

Místo konání

Hodina

 

neděle 19. května

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Měsíční mimořádná sbírka

na opravy

NST

7:30

za + Jana Zahradu a za živou rodinu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

na poděkování za dar 18 let života

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

pondělí 20. května

Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

NST

18:00

za všechny narozené a zemřelé ve městě Šternberk v dubnu 2019

úterý 21. května

Klášter

7:30

mše svatá

středa 22. května

Sv. Leopold

14:30

mše svatá /duchovní obnova matek/

NST

18:00

za + rodiče a za celou živou a + rodinu

čtvrtek 23. května

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

Klášter

7:30

mše svatá

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Sv. Leopold

14:00

mše svatá /duchovní obnova matek/

pátek 24. května

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Sv. Leopold

18:00

za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro děti a vnoučata

sobota 25. května

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

Hor.Loděnice

17:30

mše svatá

Klášter

18:00

mše svatá

neděle 26. května

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Sbírka na pomoc křesťanům Blízkého Východu

NST

7:30

za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro vnučky a živou rodinu Šrámkovu

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:30

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za + Jaroslava Zajíčka, Boží požehnání pro maminku a za dar víry pro rodiny

Újezd u Uničova

10:00

mše svatá

Jívová

11:00

mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici

Kostely a kaple spravované ze Šternberka

kaple sv. Jana z Boha

mše svatá : středa 14:45

kaple svatého Vincence z Pauly

bohoslužby se konají nepravidelně

Kostel svatých Petra a Pavla

 

Mše svaté se konají nepravidelně.

 

Kaple svatého Floriána

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel svatého Vavřince

Mše svaté se zde konají nepravidelně

Kaple svatého Jiří

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Mše svaté se zde konají nepravidelně.

Kostel sv. Martina

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Anny

Mše svatá nepravidelně.

Kostel svaté Máří Magdalény

Mše svatá:

Ne: 8:30

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

Kostel svatého Jana Křtitele

Mše svatá:

Ne: 10:00

kostel svatého Izidora Rolníka

Mše svaté:

So: 17:30

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Bartoloměje s obrazem Panny Marie Bolestné

Mše svaté:

Ne: 11:00

Kostel Všech svatých

Mše svatá:

Čt: 16:30 (1x za 14 dní)

kaple svatého Leopolda

kaple v objektu chrámu Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Pá, So: 18:00

Kaple svaté Anežky České

Mše svatá: 7:30

V objektu kláštera Klarisek-Kapucínek

špitální kostel Očišťování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 7:30; Po, St: 18:00

také nazývaný: kostelíček, Nejsvětější Trojice

zkratka: NST

farní chrám Zvěstování Panny Marie

Mše svaté:

Ne: 9:00; Pá, So : 18:00