Aktuální bohoslužby

ZNOVUOBNOVENÍ BOHOSLUŽEB

 

Drazí farníci,
Přestože se konají bohoslužby ve všech kostelích a kaplích, tak platí i nadále omezení, která tyto bohoslužby doprovází:
1.Bohoslužeb se bude moci účastnit nejvýše 300 osob;
2.V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
3.Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
4.Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
5.Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
6.Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
7.Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
8.Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
9.Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

neděle 31. května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

NST 07:30

mše svatá

Klášter 08:00 mše svatá
Mladějovice 08:30 mše svatá
Šternberk F 09:00

mše svatá

Újezd u Uničova 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
pondělí, 1. června

Památka sv. Justina, mučedníka

NST 18:00 za všechny narozené a zemřelé ve městě Šternberk v květnu 2020
úterý, 2. června Klášter 07:30 mše svatá

středa 3. června

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

NST 18:00

za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny

Domašov u Šternberka 18:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu P.M. do dalších let

čtvrtek 4. června

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Klášter 07:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Mladějovice 18:00

mše svatá (od 17:15 svátost smíření a adorace NS)

pátek, 5. června

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Šternberk F 18:00

svátost smíření a adorace NS

Šternberk F 18:00 za + Marii Coufalovou a za živou a + rodinu Vrbovu, Hradilovu, Králíčkovu a za duše v očistci
Újezd u Uničova 18:00 mše svatá
sobota 6. června

Památka sv. Norberta, biskupa

Horní Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá

neděle 7. června

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Mimořádná sbírka na opravu kostela

NST 07:30

na poděkování za dar zdraví pro rodinu Burianovu a Vepřekovu

Klášter 08:00 mše svatá
Mladějovice 08:30 mše svatá
Šternberk F 09:00

za + manžela, syna a rodinu Daduovu

Újezd u Uničova 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

MŠE SVATÉ U SESTER V KAPLI SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ
Vzhledem k platným omezením však upozorňujeme, že kaple se bude otvírat vždy 15 minut před začátkem mše svaté. 

 

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici