Aktuální bohoslužby

Den

Místo konání

Hodina

Událost

neděle 9. srpna

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NST 07:30

za + rodiče Kláru a Milana Frömelovy a za živou rodinu

Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 08:30 mše svatá
Šternberk F 09:00

za + manžela Jana Hradila a za živou a + rodinu Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu

Újezd u Uničova 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Těšíkov 11:30 POUTNÍ MŠE SVATÁ

pondělí, 10. srpna

Svátek sv. Vavřince, mučedníka

NST 18:00 na poděkování za dar 12 let dcery Jany

úterý, 11. srpna

Památka sv. Kláry, panny

Klášter 18:00 mše svatá

středa 12. srpna

NST 18:00

za + manžela a syna a za živou a + rodinu Rouskovu

čtvrtek 13. srpna

Klášter 7:30 mše svatá

pátek, 14. srpna

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Sv. Leopold 18:00 mše svatá

sobota 15. srpna

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Horní Loděnice 17:30 mše svatá /od 17:00 svátost smíření a adorace NS/
U kapličky (na Vinohradské) 18:00 mše svatá

neděle 16. srpna

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Mimořádná sbírka na opravy kostelů

NST 07:30

za farníky

Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 08:30 mše svatá
Šternberk F 09:00

za Boží ochranu a pomoc, za dar zdraví pro vnuka Václava a za živou a + rodinu Vyvozilovu, Fadrnou, Krupovu, Danzmajerovu, Dieselovu a Skalovu

Újezd u Uničova 10:00 mše svatá
Domašov u Šternberka 11:00 mše svatá (v 10:30 průvod od kostela)

SDĚLENÍ ČBK K ZAVEDENÝM OMEZENÍM V LITURGII V DOBĚ PANDEMIE

Sestry a bratři,

vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodů většího výskytu onemocnění.

K tomu, aby společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, ze srdce žehnáme. Čeští a moravští biskupové

Velehrad, 7. července 2020

 

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30. Ne: 8:00

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici