Aktuální bohoslužby

Od neděle 27. prosince je dovoleno konat veřejné bohoslužby s omezeným počtem osob takto:

Maximální počet účastníků bohoslužby je stanoven na 10% míst k sezení. Znamená to, že v kostelích a kaplích naší farnosti se bohoslužby může účastnit nejvýše:

v Kostelíčku (NST) 10 osob

ve farním kostele (Zvěstování Panny Marie) 50 osob

v klášterní kapli (sv. Anežky) 10 osob

Horní Loděnice:    14 osob
Jívová:                  35 osob
Mladějovice:          13 osob
Újezd u Uničova:  13 osob

Z tohoto důvodu byl zaveden registrační systém pro mše svaté ve farním kostele (rezervace na tel.číslo: 731638895 pro nedělní mše svaté v klášterní kapli zůstávají v platnosti).

Pro stále se měnící podmínky sledujte prosím oznámení ve Zvěstování nebo na základní stránce.

neděle 17. ledna

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Šternberk F 07:30

za živou a + rodinu Sukovu a Jurečkovu

Klášter 08:00 mše svatá
Mladějovice 08:30 mše svatá
Šternberk F 09:00

za farníky

Újezd u Uničova 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 11:30

mše svatá

pondělí, 18. ledna

Památka Panny Marie, Matky jednoty

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00

za + Jiřinu Bouchalovou, strýce a dceru

úterý, 19. ledna

Klášter 7:30 mše svatá

středa 20. ledna

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00

mše svatá

čtvrtek 21. ledna

Památka sv. Anežky Římské, panny a muč.

Klášter 7:30 mše svatá
Mladějovice 08:30 pohřební mše svatá (za + Ludvíka Paluchu)
Šternberk F 17-18 adorace Nejsvětější Svátosti, svátost smíření

pátek, 22. ledna

Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 18:00 na poděkování s prosbou za pokoj v rodině

sobota 23. ledna

Horní Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá

neděle 24. ledna

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Měsíční sbírka na opravy

 

Šternberk F 07:30

za + rodiče Libuši a Rudolfa Krtilovy, za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodiny Břečkovu a Pascanu

Klášter 08:00 mše svatá
Mladějovice 08:30 mše svatá
Šternberk F 09:00

mše svatá

Újezd u Uničova 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 11:30

a + rodinu Olšaníkovu, + manžela a za Boží požehnání pro živou rodinu

 

 

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)

Klášter- klášterní kaple sv. Anežky České (ulice Opavská)

Nemocnice - na oddělení LDN ve šternberské nemocnici