Apoštolát modlitby

Celosvětová síť modlitby s papežem

 

Odhaduje se, že zhruba 50 až 70 milionů věřících na celém světě se zapojuje do Celosvětové sítě modlitby s papežem. Tato modlitební aktivita, které se též tradičně říká Apoštolát modlitby, je způsobem, jak křesťan může přispět k tomu, aby se svět postupně proměňoval do podoby Božího království. Co pro to dělat? Je to jednoduché. Do Apoštolátu modlitby se může zapojit každý, kdo s Kristovou obětí přináší každý den nebeskému Otci všechno, čím žije a pamatuje přitom ve své modlitbě na úmysly papeže a našich biskupů.

Přestože nejde o žádnou novou iniciativu, vždyť papežové schválili tuto aktivitu již před více než sto padesáti lety, vystihuje Apoštolát modlitby podstatu toho, co je nanejvýš aktuální i dnes: každý z nás se skrze vnitřní spojení srdce s modlitebními úmysly římského biskupa může podílet na misijním poslání Kristovy církve. Výzvy papeže Františka na každý aktuální měsíc naleznete nejen na nástěnkách v chodbě našeho farního kostela, ale ve světových jazycích též na webových stránkách Celosvětové sítě modlitby s papežem, kde Svatý otec uveřejňuje též své osobní úvahy a videoposelství k daným tématům.

U nástěnky v křížové chodbě jsou rovněž pravidelně k rozebrání tištěné materiály, které připravují čeští jezuité, zodpovědní v naší zemi za dílo Apoštolátu.