FARNÍ RADA

Řádné zasedání pastorační rady farnosti Šternberk proběhne ve středu 22. září v 19:00 na faře.

 

Členové farní rady :

P. ANTONÍN PECHAL – PŘEDSEDA

P. JOSEF MIKULÁŠEK

MIROSLAV VYVOZIL – MÍSTOPŘEDSEDA

KLÁRA BAJEROVÁ – SEKRETÁŘ

MGR. JANA SMYČKOVÁ

ALOIS HŘEBÍČEK

FRANTIŠEK ŠEVČÍK ml. – PRÁCE S MLÁDEŽÍ

BC. PAVLÍNA VYVOZILOVÁ – CHARITA ŠTERNBERK

KAREL ŠRÁMEK