Přednášky

Postní duchovní obnova 2019

Datum konání:

 

Postní duchovní obnova  se koná ve farních sálech ve Šternberku


Přednášet bude P. Libor Churý, farář v Olomouci-Slavoníně
Program:  

Studenti proti totalitě 1968 - 1969

Datum konání:

 

Na tyto události bude vzpomínat olomoucký vysokoškolský pedagog P. Rudolf Smahel, SDB, spolužák a přítel Jana Palacha.

PUTOVÁNÍ ZA SVATÝM OTCEM PIEM

Datum konání:

 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK 2019

Datum konání:

 

Letošní  Hromniční  pouť  matek  se  koná v sobotu  2.  února  2019  ve  farním  kostele Zvěstování  Panny  Marie  ve  Šternberku. 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAŠICH FARNOSTÍ

Datum konání:

 

sobota 8. prosince 2018
ve farních sálech ve Šternberku
přednášející: P. Oldřich Máša, farář v Uničově

Desatero v biblickém pojetí

Datum konání:

Desatero je velmi známý text, je daností jaksi samozřejmou, je to zásadní text pro křesťanskou etiku a pro náš mravní život. Při bližším pohledu je to však text až překvapivě problémový.

Vietnam, Kambodža, Thajsko

Datum konání:

Vyprávění s obrázky a hudbou.

Náboženské poměry na počátku první Československé republiky

Datum konání:

Manželství – cesta ke svatosti

Datum konání:

Moderní křesťanská hudba - kde začíná a končí?

Datum konání:
Nejen pro mladé lidi bude přednášet  P.