Přednášky

Náboženské poměry na počátku první Československé republiky

Manželství – cesta ke svatosti

Moderní křesťanská hudba - kde začíná a končí?

Nejen pro mladé lidi bude přednášet  P.

NÁVŠTĚVA BISKUPA JOSEFA HRDLIČKY VE ŠTERNBERKU

V sobotu dopoledne 19. května od 9:00 proběhne v klášterní kapli sester Klarisek-Kapucínek závěrečné setkání lektorského kurzu. O kráse Božího slova promluví Msgre.

Věra Sosnarová - přežila jsem Gulag

Česká křesťanská akademie -Místní skupinaŠternberk srdečně zve na mimořádné setkání s mimořádnou ženou.

Letem nepomuckým světem

ČKA místní skupina zve na přednášku P. Miroslava Herolda,ThLic. SJ

Den pro rodinu

Zapište si do svých kalendářů! Přijďte obnovit svůj manželský slib.

UVEDENÍ DO PÍSMA SVATÉHO

Uvedení do Písma svatého. Doc. Petr Chalupa, Th.D.

Papež František

Papež František je osobnost, která již od svého zvolení v r. 2013 přitahuje pozornost

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK

Letošní Hromniční pouť matek se koná v sobotu 3. února 2018 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku.