Poutě

Poutě ve farnosti nebo výjezd farnosti

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

 

Na tomto posvátném místě poděkujeme naší nebeské přímluvkyni za její ochranu a zároveň si budeme vyprošovat požehnání pro nás, pro naše rodiny a pro naše farnosti.

POUŤ ZA NEMOCNÉ 2020


SUCHDOL A JAROMĚŘICE u Jevíčka

Hromniční pouť matek 2020

 

Farnost Šternberk a Centrum pro rodinu Šternberk srdečně zvou na

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ DO OLOMOUCE

pouť šternberského děkanátu „Za obnovu rodin a nová kněžská povolání“ v sobotu 12. října 2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci

Slavnost Nejsvětější Trojice - Šternberské hody 2019

 

Tradiční každoroční slavnost o svátku Nejsvětější Trojice.

Program slavnosti:

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 27. DUBNA 2019

 

Pouť za nemocné 2019

 

Všechny Vás srdečně zveme na pouť za nemocné, která se uskuteční v sobotu 23. března 2019.

POZVÁNKA NA FARNÍ POUŤ DO JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ČECH

 

Slavnost Nejsvětější Trojice - Šternberské hody 2018

 

Tradiční každoroční slavnost o svátku Nejsvětější Trojice spojovaná s prvním svatým přijímáním dětí.

Program slavnosti:

Pouť v Hlásnici

Pouť v Hlásnici ke svátku svatého Jiří.