špitální kostel Očišťování Panny Marie

typ objektu

Můžete se setkat s těmito názvy: kostelík, kostelíček, kostel Nejsvětější Trojice, nebo v bohoslužbách označení NST.

Historicky nejstarším kostelem na území města je dnešní filiální kostel Očišťování Panny Marie na Olomoucké ulici. Původně se jednalo o nevelký kostelík, u kterého se pravděpodobně již ve 13. století nacházelo osídlení. V roce 1339 byl Štěpánem ze Šternberka u kostela založen městský špitál, jehož budova byla definitivně zbořena až počátkem 20. století. V polovině 18. století byl poměrně nevzhledný gotický kostelík přestavěn a na severní straně presbytáře byla zbudována sakristie. Na konci 18. století se podařilo kostel uchránit před zrušením, ovšem bylo nutné interiér znovu vybavit. Dodnes se zde nachází oltářní obraz Nejsvětější Trojice od Jana Kryštofa Handkeho z roku 1735, přenesený sem ze zbořeného kostela Nejsvětější Trojice, který stával v místech dnešní budovy gymnázia. Kostel si označení svého původního zasvěcení udržel až do poloviny 20. století, avšak vlivem umístění hlavního oltářního obrazu se postupně vžil název Nejsvětější Trojice.