Kaple svaté Anežky České

typ objektu

Kaple v objektu kláštera svaté Anežky České na Opavské ulici byla posvěcena dne 24.11.1996 otcem arcibiskupem Mons.Janem Graubnerem. Kaple je ve farnosti stavebně nejmladším liturgickým prostorem, vzniklým v polovině 90. let 20. století. Moderně navržená kaple, dbající na důsledné oddělení a zároveň určité skloubení prostoru pro řeholnice a lid, je postavena podle projektu ing. arch. Tomáše Černouška a ing. Františka Zajíčka. Celý prostor kaple dále oživují vitráže olomouckého akademického malíře Jana Jemelky.

Mše svaté se zde slouží v neděli a ve všedních dnech v 7:30, kromě soboty, kdy je mše svatá sloužena v 18:00.

Řád klarisek v naší zemi založila současnice svaté Kláry - svatá Anežka Přemyslovna roce 1234 v Praze Na Františku. Kláštery klarisek vznikly později v Opavě, Chebu, Olomouci a na dalších místech. Císař Josef II. v roce 1782 je zrušil. Až v roce 1914 na žádost litoměřického biskupa Mons.J.Grosseho přišly opět sestry svaté Kláry na českou půdu do Litoměřic. Byly to sestry z Holandska, které měly konstituce upravené podle kapucínů, tedy klarisky-kapucínky. Klášter v Litoměřicích trval jen do roku 1950. Tehdy byly sestry nuceny z něj odejít. Prožily internaci v Turnově, potom pracovaly v továrně a v domovech důchodců. V letech 1977-1990 žily v charitním domově v Oseku u Duchcova. Společenství mladých sester vznikalo od roku 1981 pod vedením kapucínů. Od 2.2.1990 bydlely ve Šternberku na faře. Do června 1990 bylo upraveno jedno poschodí tak, že mohly přijet starší sestry z Oseka. Dne 6.10.1990 otec arcibiskup Mons.František Vaňák uzavřel papežskou klauzuru a naše společenství mohlo začít prožívat kontemplativní život ve větší plnosti, i když ještě v provizoriu. Na jaře v roce 1994 se proto začal stavět na pozemku farní zahrady nový klášter. Celá stavba byla vybudována výhradně z darů.