Kaple sv. Jana Nepomuckého

typ objektu

Kaple v obci Dalov patří k farnímu kostelu ve Šternberku.

Mše svaté se zde konají nepravidelně ve všední den.