KALENDÁŘ POUTÍ 2019

KALENDÁŘ POUTÍ A ADORAČNÍCH DNŮ FARNOSTÍ ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA V ROCE 2019

2.2.2019 sobota  Hromniční pouť matek ve Šternberku
8.3.2019 pátek Poutní mše svatá v kapli na Psych.léčebně (sv. Jan z Boha)
21.3.2019 čtvrtek Adorační den na Jívové
25.3.2019 pondělí Pouť ve Šternberku -  patrocinium děkanského kostela
28.4.2019 neděle Pouť v Hlásnici (sv. Jiří)
4.5.2019 sobota Pouť v Rybníčku (sv. Florián)
5.5.2019 neděle Pouť v Chabičově (sv. Florián)
7.5.2019 úterý Výročí posvěcení děkanského kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku (1792)
12.5.2019 neděle Pouť v Horní Loděnici (sv. Isidor Madridský)
18.5.2019 sobota Pouť v Dalově (sv. Jan Nepomucký)
31.5.2019 pátek  Pouť v Lipině (Navštívení Panny Marie)
23.6.2019 neděle Pouť v Újezdu u Uničova (sv. Jan Křtitel)
30.6.2019 neděle Pouť v Hraničných Petrovicích (sv. Petr a Pavel)
21.7.2019 neděle Pouť v Mladějovicích (sv. Maří Magdalena)
28.7.2019 neděle Adorační den ve Šternberku
28.7.2019 neděle Pouť v Domašově nad Bystřicí (sv. Anna)
11.8.2019 neděle Pouť v Těšíkově (sv. Vavřinec)
25.8.2019 neděle  Pouť na Jívové (sv. Bartoloměj)
2.9.2019 pondělí Adorační den v Újezdu u Uničova
15.9.2019 neděle Pouť k Panně Marii Bolestné na Jívové
12.10.2019 sobota DĚKANÁTNÍ POUŤ V OLOMOUCI
3.11.2019 neděle  Pouť v Babicích (Všech svatých)
10.11.2019 neděle Pouť v Domašově u Šternberka (sv. Martin)
17.11.2019 sobota Výročí benedikace děkanského kostela ve Šternberku (1783) – Dny rodu Sternbergů
30.12.2019 neděle Pouť v Haukovicích (Svatá Rodina)