KALENDÁŘ PASTORAČNÍCH AKTIVIT 2020

KALENDÁŘ POUTÍ, ADORAČNÍCH DNŮ A PASTORAČNÍCH AKTIVIT FARNOSTÍ ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA V ROCE 2020

11.1.2020 sobota Tříkrálová sbírka
1.2.2020 sobota  Hromniční pouť matek ve Šternberku
15.2.2020 sobota Farní ples
16.2.2020 neděle Dětský karneval
26.2.2020 středa Popeleční středa – postní almužna (Charita)
29.2.2020 neděle Postní duchovní obnova
4.3.2020 středa Poutní mše svatá v kapli na Psych.léčebně (sv. Jan z Boha)
22.3.2020 neděle Adorační den na Jívové
25.3.2020 středa Pouť ve Šternberku -  patrocinium děkanského kostela (Zvěstování Páně)
28.3.2020 sobota Zimní pouť za nemocné
5.4.2020 neděle Květná neděle
12.4.2020 neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
26.4.2020 neděle Pouť v Hlásnici (sv. Jiří)
2.5.2020 sobota Pouť v Rybníčku (sv. Florián)
3.5.2020 neděle Pouť v Chabičově (sv. Florián)
7.5.2020 čtvrtek Výročí posvěcení děkanského kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku (1792)
8.5.2020 pátek Pěší pouť na Svatý Kopeček
9.5.2020 sobota

Diecézní pouť k sv. Janu Sarkanderovi do Olomouce

Pouť v Horní Loděnici (sv. Isidor Madridský)

10.5.2020 neděle Den matek
16.5.2020 sobota Pouť v Dalově (sv. Jan Nepomucký)
30.5.2020 sobota

Svatodušní vigilie

Pouť v Lipině (Navštívení Panny Marie)

31.5.2020 neděle Šternberské hody, farní den, 1.svaté přijímání dětí
5.6.2020 pátek Noc kostelů
13.6.2020 sobota Pouť děkanátu za obnovu rodin a duchovní povolání do Olomouce
21.6.2020 neděle Pouť v Újezdu u Uničova (sv. Jan Křtitel)
26.6.2020 pátek Odpoledne pro děti – rozloučení se školním rokem
28.6.2020 neděle Pouť v Hraničných Petrovicích (sv. Petr a Pavel)
26.7.2020 neděle

Pouť v Mladějovicích (sv. Maří Magdalena)

Pouť v Domašově nad Bystřicí (sv. Anna)

28.7.2020 úterý Adorační den ve Šternberku
9.8.2020 neděle Pouť v Těšíkově (sv. Vavřinec)
23.8.2020 neděle  Pouť na Jívové (sv. Bartoloměj)
29.8.2020 sobota Farní pouť na Sv. Hostýn
2.9.2020 středa Adorační den v Újezdu u Uničova
15.9.2020 úterý Pouť k Panně Marii Bolestné na Jívové
26.-28.9.2020 sobota - pondělí Třídenní farní pouť - Severní Čechy

4. nebo 11.10.

2020

neděle Udílení svátosti biřmování ve Šternberku
18.10.2020 neděle Misijní neděle
28.10.2020 středa Malé farní putování po blízkém okolí II.
1.11.2020 neděle

Pobožnost za zemřelé na hřbitově

Pouť v Babicích (Všech svatých)

8.11.2020 neděle Pouť v Domašově u Šternberka (sv. Martin)
13.11.2020 pátek Patrocinium klášterní kaple ve Šternberku (Sv. Anežka Česká)
16.11.2020 pondělí Dny rodu Sternbergů - Requiem za zemřelé příslušníky rodu Sternbergů
17.11.2020 úterý Dny rodu Sternbergů - Výročí benedikace děkanského kostela ve Šternberku (1783)
5.12.2020 sobota Adventní duchovní obnova
20.12.2020 neděle Předvánoční svátost smíření
27.12.2020 neděle Žehnání vína a vánoční setkání farnosti
27.12.2020 neděle Pouť v Haukovicích (Svatá Rodina)